1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
  • سایت رسمی دکتر مسعود انصاری

    سایت رسمی دکتر مسعود

  • Dr Masoud Ansari 's Official Website

    Dr Masoud Ansari 's Official Website

Previous
Next
Downloads
Overview Search Downloads Submit file
Category: October 2011
Page: 1 of 1
Files:
ma10-27-11

Download
Download

اخبار و موسیقی ( 50 دقیقه )

به دنیا آمدن و کودکی کوروش بزرگ و مقایسه آن با به دنیا آمدن و کودکی محمدبن عبدالله و مقایسه رفتار جنسی این دو نفر ( 70 دقیقه )
Date
File size
Hits
2011-10-27
207.71 MB
1097
ma10-26-11

Download
Download

  "بهار عربی" یا  "رمستان اسلامی" ؟ ( 40 دقیقه )

اخبار و موسیقی ( 25 دقیقه )

گفتگو با سیاوش لشگری در مورد "جنبش رهایی از اسلام"  (20 دقیقه )

وجدان مذهبی و تفاوت آن با وجدان فلسفی ( 30 دقیقه )
Date
File size
Hits
2011-10-26
201.92 MB
975
ma10-20-11

Download
Download

اخبار در مورد کشته شدن سرهنگ قذافی ( 40 دقیقه )

نام چند خائن اصلی در ماجرای انقلاب 57  ( 25 دقیقه )

موسیقی ( 15 دقیقه )

ادامه مرور کتاب "دین سازان بیخدا" و ادامه بخش بهاییت ( 40 دقیقه )
Date
File size
Hits
2011-10-20
208.63 MB
978
ma10-19-11

Download
Download

اخبار ( 30 دقیقه )

دروغگوییهای طرفداران اسلام در مورد آیات سوره نساء ( 40 دقیقه )

مروری بر چند تا از زنهای رسول الله ( 20 دقیقه )

موسیقی ( 10 دقیقه )

ادامه مرور کتاب "دین سازان بیخدا " و بخش مربوط به دین بهایی ( 10 دقیقه )

آیا سنگسار در قرآن هست؟ ( 10 دقیقه )
Date
File size
Hits
2011-10-19
233.93 MB
1023
ma10-13-11

Download
Download

اخبار و موسیقی ( 43 دقیقه )

تاریخچه حکم اعدام در کشورهای مختلف ( 30 دقیقه )

آیا از بین بردن اعتقادات باعث بوجود آمدن "خلا" میشود ؟ و باید چیزی را جایگزین کرد؟ ( 30 دقیقه )

دفاع یک آخوند از امام جعفرصادق در برابر افشاگریهای دکتر انصاری (10 دقیقه )
Date
File size
Hits
2011-10-12
210.55 MB
1069
ma10-12-11

Download
Download

اخبار روز و واقعیاتی در مورد احمد باطبی ( 50 دقیقه )

موسیقی ( 12 دقیقه )

مروری بر کتاب " دین سازان بیخدا " آخرین تالیف دکتر مسعود انصاری ( 55 دقیقه )
Date
File size
Hits
2011-10-12
209.48 MB
1009
ma10-06-11

Download
Download

پیش بینی یک نویسنده بزرگ عرب (دکتر عبدالصمد) درباره نابودی اسلام در آینده (23 دقیقه)

برخی از کم کاری های خود مردم ایران (10 دقیقه)

آیا نیروی های مغزی ما باعث انجام توسط اعمال میشوند یا نیروهای حسی ؟(10دقیقه)

چیستان و موسیقی ( 25 دقیقه )

افشاگری در مورد "ذبیح الله قدیمی" یکی از مدافعان اسلام ( 25 دقیقه )

مروری خلاصه بر "وجدان" و "وجدان مذهبی" و اخلاقیات ( 15 دقیقه )
Date
File size
Hits
2011-10-05
196.8 MB
1038
ma10-05-11

Download
Download

مروری بر اوضاع خراب ایران ( 30 دقیقه )

موسیقی و چیستان ( 15 دقیقه )

ادامه شرح حال احمد کسروی و چگونگی کشته شدنش  ( 50 دقیقه )
Date
File size
Hits
2011-10-04
172.55 MB
974